16-161-002

Samen sterk tegen darmkanker

Uniek nummer Numéro unique 16-161-002
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Samen sterk tegen darmkanker
Organisator Organisateur Farma vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; open voor alle officina – apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zondag 23/10/2016 – 13-14u
Paleis 1 – Heizel – Brussel (ter gelegenheid van Pharmanology 2016)
(Duur 1uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Luc Colemont
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een korte maar krachtige presentatie moet ervoor zorgen dat de kennis, awareness en preventie van darmkanker beter kan gebeuren. De bezieler van de vereniging Stop Darmkanker komt met hart en ziel vertellen vanuit zijn praktijkervaring (St. Vincentiusziekenhuis Antwerpen), over de mogelijkheden tot screening en preventie en de rol van de apotheker in dit hele verhaal (nu & in de toekomst).