16-161-004

Directe orale anticoagulantia (DOAC) en de rol van de apotheker (Wetenschappelijk dorp op Pharmanology 2016)

Uniek nummer Numéro unique 16-161-004
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Directe orale anticoagulantia (DOAC) en de rol van de apotheker (Wetenschappelijk dorp op Pharmanology 2016)
Organisator Organisateur Farma vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; open voor alle officina – apothekers
Posterbeurs, Q&A
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 22/10 en zondag 23/10 2016
Paleis 1 – Heizel – Brussel (ter gelegenheid van Pharmanology 2016)
(Duur 1uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Jean-Michel Dogné – Head of the Department of Pharmacy 
Dr. Bruno Schwagten – Cardioloog ZNA Middelheim
Apr. Lorenz Vander Linden – Ziekenhuisapotheker UZ Leuven
Prof. Dr. Apr. Stephane Steurbaut – Farmacotherapiecel VUB
Apr. Silas Rydant – Verantwoordelijke Farmaceutische Zorg KAVA
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op Pharmanology wordt een wetenschappelijk dorp (aparte, afgesloten ruimte) ingericht dat in het teken staat van directe orale anticoagulantia (DOAC), met een permanente posterbeurs (discussie) en de aanwezigheid van Medical Science Liaisons van farmaceutische firma’s om  geneesmiddelinformatie te geven en specifieke vragen over hun geneesmiddel van de apotheker te beantwoorden.
Daarnaast worden gedurende het volledige weekend vijf sprekers uitgenodigd met praktijkgerichte lezingen. Deze lezingen nemen elk (met Q&A) een 45-tal minuten in beslag.

  1. Preventie en screening van voorkamerfibrillatie
  2. Plaatsbepaling en gebruik van DOAC
  3. Uitdagingen bij ontslag uit het ziekenhuis
  4. Therapietrouw bij DOAC
  5. Rol van de officina-apotheker