16-169-001

Bariatrische heelkunde – opvolging na het 1e jaar

Uniek nummer Numéro unique 16-169-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Bariatrische heelkunde – opvolging na het 1e jaar
Organisator Organisateur Farmaka vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor apothekers uitgenodigd door gastheer Apr. Georges Verpraet
Data en plaatsen Dates et lieus 13/12/2016, 12u30:Gezamenlijke bijscholing Huisartsen en Apothekers Regio Kalmthout
Locatie: Apotheek Verpraet. Heidestraat 23, 2920 Kalmthout
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.farmaka.be
Spreker Orateur Eline Verellen;
Onafhankelijke artsenbezoeker Regio Antwerpen / officina-apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Jaarlijks ondergaan meer dan 10.000 patiënten een bariatrische ingreep. Deze groeiende groep patiënten heeft vaak te kampen met nutritionele deficiënties. Die komen soms pas jaren later aan het licht. Een nauwgezette opvolging is dus van groot belang.
Als inleiding wordt de plaats van bariatrische heelkunde in de context van een obesitas behandeling toegelicht,  de chirurgische technieken worden overlopen en kort zal ingegaan worden op de gekende werkzaamheid en veiligheid van de chirurgische technieken. Voor de rest zal vooral ingegaan worden hoe eerste lijn zorgverleners best de nutritionele status van de bariatrische patiënt inschatten (via kliniek en/of bloedwaarden) en welke supplementen een plaats kunnen krijgen in het opvullen van deficiënties ten gevolge van de chirurgie.
Als afsluiter wordt kort ingegaan op eventuele aanpassingen van chronische medicatie na de ingreep en welke medicatie best vermeden wordt na de ingreep