16-170-001

KPNI congres 26 november 2016 Antwerpen: Klinische PNI: (R)evolutie in het gezondheidslandschap

Uniek nummer Numéro unique 16-170-001
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité KPNI congres 26 november 2016 Antwerpen: Klinische PNI: (R)evolutie in het gezondheidslandschap
Organisator Organisateur BBOW: Belgische Beroepsvereniging voor orthomoleculaire wetenschap

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; open voor alle officina – apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus ALM Filip Williotstraat 9 Berchem
26 november 2016 van 9-17 uur
(duur: 6u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
  • Dr. Remko Kuipers
  • Thomas D’havé
  • Leo Pruimboom
  • Professor Frits Muskiet
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tijdens het KPNI-congres geven wetenschappers Leo Pruimboom, Frits Muskiet, Remko Kuipers en Thomas D’havé hun visie op de grote veranderingen die de PNI vandaag de dag in het gezondheidslandschap teweegbrengt. Conclusie? De revolutie zit in een stroomversnelling. Veertig jaar geleden publiceerden onderzoekers Ader, Felten en Cohen hun eerste artikel over psycho-neuro-immunologie (PNI). Hun visie was zo revolutionair, dat hij zelfs vandaag de dag nog niet tot alle lagen van het gezondheidslandschap is doorgedrongen. Toch blijkt de opmars van PNI maar moeilijk te stuiten; hoe valt dat te verklaren?

Therapeutische kracht benutten De PNI bestudeerde van origine vooral de interacties tussen psychologie, neurologie en immunologie. Inmiddels zijn ook verbanden aangetoond met bijvoorbeeld evolutiebiologie, bewegingsleer, nutritionele geneeskunde en (epi)genetica. Al deze disciplines zijn op fundamenteel niveau met elkaar verbonden. De grote therapeutische kracht die daarin besloten ligt, leren we steeds beter benutten. Klinische PNI geeft daarom stevige handvatten voor de behandeling van veel aandoeningen die voorheen aan onze grip ontsnapten.

Fundamenteel begrip van ziekte en gezondheid

Klinische PNI is hét integrale behandelperspectief voor de gezondheidsprofessional van nu. Binnen de therapie zijn de interacties tussen emoties, hormonen, het zenuwstelsel, het maag-darmkanaal en het immuunsysteem de basis voor het begrip over ziekte en gezondheid. De belangrijkste interventies zijn gericht op voeding, het gebruik van solution-focused brief therapy, het reguleren van het bioritme, voorkomen en bestrijden van laaggradige ontstekingen en het gebruik van bewegingsprogramma’s.